Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie
Aktuelles
# Beitragstitel Datum
1 ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája Donnerstag, 07. Juni 2018
2 RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu Freitag, 06. April 2018
3 Členské štáty začali hodnotiť 21 látok v roku 2018 Freitag, 06. April 2018
4 Bol spustený nový projekt presadzovania chrómu VI Freitag, 06. April 2018
5 RAC prijal štrnásť návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a SEAC prijal dva návrhy na obmedzenie Freitag, 06. April 2018
6 Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH Mittwoch, 14. März 2018
7 Inšpektori začali kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí Mittwoch, 21. Februar 2018
8 Inšpektori zistili ftaláty v hračkách a azbest v použitých výrobkoch z druhej ruky Mittwoch, 21. Februar 2018
9 Agentúra ECHA navrhuje zaradenie siedmych látok do Autorizačného zoznamu Mittwoch, 21. Februar 2018
10 New strategy promotes substitution to safer chemicals in the EU Freitag, 02. Februar 2018
11 ECHA zvažuje obmedzenie používania oxoplastov a mikroplastov Donnerstag, 18. Januar 2018
12 Seven new substances added to the Candidate List, entry for bisphenol-A updated Dienstag, 16. Januar 2018
13 Návrh na obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov a niekoľko schválených žiadostí o povolenie od RAC a SEAC Freitag, 08. Dezember 2017
14 Projekt kontroly dodržiavania povinností REACH pre látky vo výrobkoch Freitag, 24. November 2017
15 Fórum pre presadzovanie požiadaviek nariadenia REACH zanalyzovalo výsledky svojho projektu kontrol a odsúhlasilo ďalší postup Mittwoch, 22. November 2017
16 The impact of the 11th adaptation on technical and scientific progress Mittwoch, 18. Oktober 2017
17 EU Parliament rejects EDC criteria - Environment MEPs object EDC criteria. (DE) Dienstag, 10. Oktober 2017
18 How do REACH and CLP impact industry’s sustainability strategies? (DE) Donnerstag, 05. Oktober 2017
19 SMEs face financial challenges registering under REACH (DE) Mittwoch, 04. Oktober 2017
20 Brexit na stránkach ECHA Mittwoch, 27. September 2017
21 Registrujúci v oblasti MSP: Buďte pripravení preukázať veľkosť Vašej spoločnosti Mittwoch, 27. September 2017
22 Otázky a odpovede ECHA Q&A Mittwoch, 30. August 2017
23 Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných Dienstag, 18. Juli 2017
24 Usmernenia pre látky vo výrobkoch boli aktualizované Donnerstag, 29. Juni 2017
25 Ďalšie presadzovanie autorizácie a registrácie sa blíži už v roku 2019 Donnerstag, 29. Juni 2017
26 Inšpektori REACH zistili, že nie všetky spoločnosti spĺňajú požiadavky na autorizáciu Donnerstag, 29. Juni 2017
27 Výbor SEAC prijal obmedzujúce návrhy týkajúce sa štyroch ftalátov a TDFA v sprejoch používaných verejnosťou Donnerstag, 29. Juni 2017
28 MSC jednomyseľne súhlasí s tým, že bisfenol A je endokrinný disruptor Donnerstag, 29. Juni 2017
29 Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017 Dienstag, 02. Mai 2017
30 Šesť stanovísk prijatých Výborom pre biocídne výrobky Dienstag, 02. Mai 2017
31 Zoznam účinných látok v rámci hodnotiaceho programu bol aktualizovaný Dienstag, 02. Mai 2017
32 Všetky známe látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sú v riešení Dienstag, 02. Mai 2017
33 Nováčik na trhu? Jednajte teraz do 31. mája a získajte ďalší rok na prípravu vašej registrácie Dienstag, 02. Mai 2017
34 Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok Montag, 20. Februar 2017
35 162 látok bolo vybraných pre preverenie možných regulačných opatrení Donnerstag, 09. Februar 2017
36 Štyri nové látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy doplnené do Kandidátskeho zoznamu Mittwoch, 18. Januar 2017
37 Chemická bezpečnosť pracovníkov je cieľom budúceho EÚ projektu presadzovania Mittwoch, 11. Januar 2017
38 Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach Montag, 28. November 2016
39 ECHA navrhuje deväť látok pre autorizáciu Montag, 21. November 2016
40 Prepracovanie návrhu kritérií pre látky narúšajúce endokrinný systém (EDCs) Donnerstag, 27. Oktober 2016
41 Prioritizácia v rámci programu SCP - ďalší kandidáti: NPEs, triklozán, PFASs Donnerstag, 27. Oktober 2016
42 Povinnosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek Freitag, 03. Juni 2016
43 Verejná konzultácia o návrhu harmonizovanej klasifikácii a označovania pre glyfozát Freitag, 03. Juni 2016
44 Správa potvrdzuje zlepšenie bezpečnosti v Európe Freitag, 03. Juni 2016
45 Zmeškali Ste Deň akcionárov? Freitag, 03. Juni 2016
46 ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018 Montag, 14. März 2016
47 REACH 2018: Pracujme spolu na zdieľaní údajov a ich nákladov Montag, 14. März 2016
48 Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy Freitag, 15. Januar 2016
49 Kontroly súladu v roku 2015 - zameranie na látky, na ktorých záleží najviac Freitag, 15. Januar 2016
50 Princípy zdieľania údajov REACH vyjasnené Freitag, 15. Januar 2016
51 Nové konzultácie pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie Dienstag, 05. Januar 2016
52 Päť nových látok SVHC bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok Freitag, 18. Dezember 2015
53 Aktualizované pokyny pre látky vo výrobkoch Dienstag, 05. Januar 2016
54 Aktualizácia na zozname látok potenciálne podliehajúcich kontrole zhody Dienstag, 05. Januar 2016
55 Nadchádzajúce lehoty na podanie žiadosti o povolenie Únie pre biocídne výrobky Dienstag, 05. Januar 2016
56 MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov Dienstag, 05. Januar 2016
57 Výbor pre biocídne výrobky prijme 14 stanovísk čím sa celkový počet stanovísk prijatých v roku 2015 zvýši na 50 Dienstag, 05. Januar 2016
58 Mnoho spoločností stále nespĺňa svoje registračné povinnosti Dienstag, 05. Januar 2016
59 SEAC dospel k záveru v prípade troch návrhov na obmedzenie a troch žiadostí o povolenie Dienstag, 05. Januar 2016
60 RAC dospel k záveru ohľadne obmedzenia metanolu Dienstag, 05. Januar 2016
61 ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu Freitag, 20. November 2015
62 REACH 2018: Nájdite Vašich spoluregistrujúcich Freitag, 20. November 2015
63 Novembrový Newsletter je online! Freitag, 20. November 2015
64 Fórum spúšťa projekty s internetovým predajom chemických látok a chemických látok vo výrobkoch Freitag, 20. November 2015
65 Biocides Stakeholders' Day - prezentácie k dispozícii Donnerstag, 03. September 2015
66 Prvá žiadosť o autorizáciu v Únii bola predložená agentúre ECHA Dienstag, 28. Juli 2015
67 ECHA nadväzuje na povinnosti registrujúcich, aby zvážila alternatívne testy Donnerstag, 09. Juli 2015
68 SPC editor je teraz viacjazyčný Donnerstag, 09. Juli 2015
69 Zlepšenie využitia REACH a CLP informácií v dodávateľskom reťazci Mittwoch, 08. Juli 2015
70 ECHA navrhuje autorizovať 15 látok SVHC Freitag, 03. Juli 2015
71 Pripravte sa na posledný termín registrácie chemických látok Donnerstag, 25. Juni 2015
72 Fórum štaruje projekt na rozšírené karty bezpečnostných údajov REF-5 Montag, 29. Juni 2015
73 Boli pridané 2 nové SVHC látky Dienstag, 16. Juni 2015
74 Registrujúci sú vyzvaní na prehodnotenie informácií o reprodukčnej toxicite Mittwoch, 17. Juni 2015
75 Nový príklad spotrebiteľskej expozície má pomôcť spoločnostiam byť v súlade s REACH Mittwoch, 13. Mai 2015
76 Aprílový Newsletter publikovaný - teraz máte možnosť komentovať jeho obsah Mittwoch, 13. Mai 2015
77 Editor na súhrn údajov o prípravku (SPC) bol aktualizovaný Dienstag, 24. März 2015
78 Hodnotenie 48 chemických látok začína už v roku 2015 Freitag, 20. März 2015
79 Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená Donnerstag, 05. März 2015
80 Prieskum európskej komisie Freitag, 20. Februar 2015
81 Opýtajte sa agentúry ECHA na záležitosti týkajúce sa žiadostí o autorizáciu Freitag, 30. Januar 2015
82 ECHA prioritizuje CMR látky pre kontrolu rizik Donnerstag, 22. Januar 2015
83 Predkonfigurovaný IUCLID 5 je k dispozícii pre zadanie žiadostí o autorizáciu Donnerstag, 22. Januar 2015
84 Nová verzia ePIC IT - nástroja je k dispozícií Montag, 12. Januar 2015
85 Šesť nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) bolo pridaných do Kandidátskeho zoznamu a jeden vstup bol aktualizovaný Donnerstag, 25. Dezember 2014
86 Webové stránky pre registračný termín REACH 2018 sú pripravené Freitag, 17. Oktober 2014
87 ECHA zverejnila praktickú príručku pre nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) Donnerstag, 09. Oktober 2014
88 Oficiálny zoznam podľa článku 95 pre biocídy zverejnený na stránkach ECHA Donnerstag, 09. Oktober 2014
89 New web platform available on adverse effects of chemicals Freitag, 26. September 2014
90 Easily accessible trade data on hazardous chemicals now available Freitag, 26. September 2014
91 ECHA calls for a new round of comments on the reproductive toxicity of acetochlor Freitag, 26. September 2014
92 ECHA Committees support 16 uses of substances of very high concern Freitag, 26. September 2014
93 Návrh agentúry ECHA na pridanie nových látok do autorizačného zoznamu je teraz vo verejnom pripomienkovaní Donnerstag, 04. September 2014
94 Aktualizované pokyny pre testovanie mutagenity Dienstag, 19. August 2014
95 Nový eGuide pre karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA Dienstag, 19. August 2014
96 Spoločnosti mimo EÚ, ktoré sa podielali na programe EÚ o biocídoch, budú uvedené v zozname o biocídnych účinných látkach a dodávateľoch Dienstag, 19. August 2014
97 Nový praktický sprievodca pre medziprodukty bol zverejnený Dienstag, 01. Juli 2014
98 Ekotoxinfo : ECHA - Výbor pre biocídne výrobky prijíma stanoviská k deviatim účinných látkam Donnerstag, 26. Juni 2014
99 EkotoxInfo: ECHA - Kandidátsky zoznam rozšírený o 4 nové SVHC látky Dienstag, 24. Juni 2014
100 EkotoxInfo - obmedzenia použitia - 1,4-dichlórbenzén Freitag, 20. Juni 2014
101 6. ATP k nariadeniu CLP bolo uverejnené v oficiálnych novinách EÚ dňa 6. júna. Freitag, 20. Juni 2014
102 EkotoxInfo 03.06.2014 Mittwoch, 04. Juni 2014
103 EkotoxInfo: 9. ECHA Stakeholder's Day Donnerstag, 29. Mai 2014
104 OPRAVA ECHA novinky o nadobudní platnosti zmeny prílohy I PIC nariadenia Dienstag, 13. Mai 2014
105 ECHA Newsletter highlights substitution Mittwoch, 30. April 2014
106 Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku Dienstag, 15. April 2014
107 Registrants should get ready to comment substance evaluation draft decisions Donnerstag, 03. April 2014
108 RAC a SEAC sa dohodli na nových stanoviskách pre obmedzenia a povolenia Mittwoch, 26. März 2014
109 Svetový deň Práva spotrebiteľov: zistite viac o chemických látkach Montag, 17. März 2014
110 Register today for the Fecc Annual Congress Rome 2014 Donnerstag, 27. Februar 2014
111 Verejné konzultácie o alternatívnom použití oxidu arzénitého a chrómanu olovnatého v pigmentoch Donnerstag, 13. Februar 2014
112 Synchronizácia IUCLID s informáciami o expozícii generované v Chesar Freitag, 07. Februar 2014
113 EU updates law on labelling of aerosol dispensers to fit CLP Regulation Donnerstag, 23. Januar 2014
114 Iba 5% registračných dokumentácii z roku 2010 sa podľa kontroly súladu dostalo na požadovanú úroveň Mittwoch, 22. Januar 2014
115 Povolenie na použitie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy - prvé stanovisko prijaté Dienstag, 21. Januar 2014
116 Agentúra ECHA zverejnila nové usmernenie týkajúce sa biocídov Donnerstag, 19. Dezember 2013
117 ECHA aktualizuje Kandidátsky zoznam pre autorizáciu o sedem nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) Dienstag, 17. Dezember 2013
118 EkotoxInfo: ECHA - verejná konzultácia ku autorizačným podaniam DEHP a DBP Donnerstag, 14. November 2013
119 Bola otvorená konzultácia na návrh revidujúci harmonizovanú klasifikáciu a označovanie metanolu Mittwoch, 30. Oktober 2013
120 Zverejnená správa o metodikách používaných v hodnotení ekologických rizík ropných látok Dienstag, 22. Oktober 2013
121 Výzva k doložení problematických substitucí DecaBDE Montag, 21. Oktober 2013
122 Nový informačný leták vysvetľuje rozhodnutia spojené s hodnotením dokumentácie Freitag, 18. Oktober 2013
123 Bola zverejnená správa z výskumu zaoberajúca sa substitučnými nákladmi nebezpečných chemických látok Freitag, 27. September 2013
124 Bol zverejnený aktualizovaný navigačný nástroj, ktorý má pomôcť priemyslu identifikovať povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH Freitag, 27. September 2013
125 Tlačová správa Odvolacieho senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutie ECHA Freitag, 27. September 2013
126 RAC sa dohodol na šiestich vedeckých stanoviskách Donnerstag, 19. September 2013
127 IUCLID 5.5.1 je teraz k dispozícii Donnerstag, 12. September 2013
128 Registračné čísla boli pridelené 9 030 registráciam REACH 2013 Mittwoch, 11. September 2013
129 Bola zverejnená záverečná správa druhého projektu o presadzovaní nariadenia REACH Donnerstag, 05. September 2013
130 Nové nariadenie o biocídnych výrobkoch sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov Dienstag, 03. September 2013
131 Verejná konzultácia sa začala návrhom na revíziu harmonizovanej klasifikácie a označovania bisfenolu A Montag, 02. September 2013
132 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O BUTYLPARABÉNOCH A PROPYLPARABÉNOCH V RÁMCI NARIADENIA (ES) č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH Mittwoch, 28. August 2013
133 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLCHLÓROIZOTIAZOLINÓNE A METYLIZOTIAZOLINÓNE V RÁMCI NARIADENIA (ES) Č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH Mittwoch, 28. August 2013
134 VEREJNÉ KONZULTÁCIE O METYLÉNGLYKOLE V RÁMCI NARIADENIA (ES) č. 1223/2009 O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH Mittwoch, 28. August 2013
135 Tlačová správa Odvolacieho senátu: Odvolací senát zrušil rozhodnutie ECHA Dienstag, 06. August 2013
136 Použite IUCLID na prípravu sumáru charakteristík Vášho biocídneho výrobku Mittwoch, 24. Juli 2013
137 Stanovené opatrenia na zlepšenie správy o chemickej bezpečnosti a bezpečnostných údajov Freitag, 19. Juli 2013
138 Agentúra ECHA zverejnila dve nové usmernenia týkajúce sa biocídov Mittwoch, 17. Juli 2013
139 ECHA vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k dvom návrhom harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH). Dienstag, 09. Juli 2013
140 Ďalšia látka zaradená do CoRAP Dienstag, 09. Juli 2013
141 ECHA aktualizuje Kandidádsky zoznam o šesť nových látok Donnerstag, 20. Juni 2013
142 ECHA registračný termín 2013 Montag, 17. Juni 2013
143 ECHA: Verejná konzultácia o návrhu stanoviska Výboru pre hodnotenie rizík o toxicite pre reprodukciu arsenidu galnatého Montag, 17. Juni 2013
144 RAC a SEAC sa zhodli na zásade o dĺžke sledovaného obdobia Montag, 17. Juni 2013
145 CEFIC (The European Chemical Industry Council) - Stanovisko ku použitiu rukavíc Mittwoch, 24. April 2013
146 Ekotoxinfo : ECHA : Verejné konzultácie na CLH návrhy Dienstag, 26. März 2013
147 Ekotoxinfo : ECHA rozbieha verejnú konzultáciu - olovo a jeho zlúčeniny Montag, 25. März 2013
148 Ekotoxinfo: ECHA : Sledujte vývoj registrácie REACH 2013 on-line Montag, 25. März 2013
149 Ekotoxinfo : EÚ zakazuje predaj všetkých kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách Montag, 25. März 2013
150 EkotoxInfo: ECHA: Verejná konzultácia stanoviska SEAC o návrhu obmedzenia pre 1,4-dichlorbenzen v osviežovačoch vzduchu a WC blokoch Montag, 25. März 2013
151 Ekotoxinfo: ECHA : Poskytnite nám svoj ​​názor na vývoj IUCLID 6 Mittwoch, 20. März 2013
152 EkotoxInfo: ECHA - SEAC závery o vedeckých stanoviskách pre dva návrhy obmedzení Montag, 18. März 2013
153 EkotoxInfo: ECHA Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu Montag, 18. März 2013
154 ECHA info : RAC uzatvára deväť vedeckých stanovísk Montag, 18. März 2013
155 EkotoxInfo: ECHA: Európsky súd potvrdil správnosť prístupu ECHA ku posúdeniu PBT látok Montag, 11. März 2013
156 EkotoxInfo: ECHA vykonáva predbežné štúdie a pripravuje webinar na použitie piatich solí kobaltu Freitag, 08. März 2013
157 EkotoxInfo: ECHA>Chesar 2.2 podporuje tvorbu expozičných scenárov pre komunikáciu Freitag, 08. März 2013
158 ECHA info : Prvé výsledky hodnotenia látok - ďalšie informácie potrebné pre 32 látok Freitag, 08. März 2013
159 ECHA info : Nová verejná konzultácia o 10 navrhovaných SVHC Mittwoch, 06. März 2013
160 ECHA ponúka pomoc pre žiadateľov o registráciu vo výnimočných prípadoch Mittwoch, 06. März 2013
161 ECHA info : IUCLID užívateľský návod pre nanomateriály bol aktualizovaný Mittwoch, 06. März 2013
162 ECHA - verifikácia SME - zníženie administratívnych poplatkov Montag, 04. März 2013
163 Prvé PPORD výnimky vypršia čoskoro - Ako požiadať o predĺženie Montag, 18. Februar 2013
164 Vytvorte celú správu o chemickej bezpečnosti s novým IUCLID CSR plug-inom Mittwoch, 13. Februar 2013
165 Európska komisia - Report "Review of REACH" Dienstag, 05. Februar 2013
166 Je dostupná aktualizácia QSAR Toolbox 3.1 Donnerstag, 31. Januar 2013
167 Nový sprievodca CEFIC sa zameriava na biodiverzitu a chemický priemysel Mittwoch, 30. Januar 2013
168 ECHA vyzýva zainteresované strany k práci na Biocídoch Mittwoch, 30. Januar 2013
169 ECHA odporúča 10 SVHC látok na autorizáciu Dienstag, 29. Januar 2013
170 Podpora bezpečnosti pracovníkov a povedomia o bezpečnostných údajoch rozšírených kariet (eKBÚ) Montag, 28. Januar 2013
171 Aktuálne REACH autorizačné usmernenie pre následných užívateľov Dienstag, 15. Januar 2013
172 Výzva k dôkazu o použití kadmia v plastoch Dienstag, 15. Januar 2013
173 Bol aktualizovaný kandidátsky zoznam s 54 novými látkami vzbudzujúcimi veľmi veľké obavy (SVHC) Dienstag, 15. Januar 2013
174 Respiračné senzibilizujúce látky boli po prvý krát zaradené medzi SVHC Mittwoch, 19. Dezember 2012
175 Usmernenie k informačným požiadavkám a posudzovaniu chemickej bezpečnosti Mittwoch, 31. Oktober 2012
176 Skontrolujte si firemné informácie v nástroji REACH-IT Mittwoch, 17. Oktober 2012
177 Nová verzia QSAR Toolbox sa má predstaviť na workshope v novembri Donnerstag, 13. September 2012
178 RTVS - Téma po 17tej Montag, 30. Juli 2012
179 Nové verejné konzultácie o návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a oznacovanie dvoch pesticídov/biocídov a plastifikátora Dienstag, 28. August 2012
180 Harmonizovaná klasifikácia a označovanie Dienstag, 28. August 2012
181 Nové nariadenie o biocídoch vstúpi čoskoro do platnosti Mittwoch, 18. Juli 2012
182 Je dostupná nová verzia REACH-IT ! Montag, 16. Juli 2012
183 ECHA zverejnila nový informačný list o komunikačnej povinnosti pre niektoré látky vyňaté z registrácie podľa nariadenia REACH Dienstag, 03. Juli 2012
184 Spoločná kampaň s európskymi odbormi o povinnostiach zamestnávateľov podľa nariadenia REACH Dienstag, 03. Juli 2012
185 ECHA vydáva praktickú príručku o expozičných scenároch pre následných užívateľov Dienstag, 03. Juli 2012
186 REACH-IT aktualizácia naplánovanná na 11. júla Dienstag, 03. Juli 2012
187 ECHA accepts group notification Donnerstag, 03. Mai 2012
188 CHESAR podpora je dočasne pozastavená Donnerstag, 17. Mai 2012
189 Updated Guidance for nanomaterials Donnerstag, 03. Mai 2012
190 Updated Guidance for monomers and polymers Donnerstag, 03. Mai 2012
191 Updated Guidance on applying CLP Criteria Donnerstag, 03. Mai 2012
192 ECHA zverejnila doplnené Usmernenie o zdieľaní údajov Donnerstag, 05. April 2012
193 ECHA launches public consultation Freitag, 16. März 2012
194 RAC adopts scientific opinions Freitag, 16. März 2012
195 QSAR Toolbox Freitag, 16. März 2012
196 ECHA publishes information on consumer articles Freitag, 16. März 2012
197 Inšpektori z EÚ sú vyškolení pre REACH a CLP Donnerstag, 17. März 2011
198 Verejná konzultácia o potenciálnych SVHC Donnerstag, 17. März 2011
199 Spoločnosti už môžu začať Donnerstag, 17. März 2011
200 CCHLP uverejnilo Donnerstag, 17. März 2011
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification