Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená
Výročná hodnotiaca správa agentúry ECHA bola zverejnená
There are no translations available.

Hodnotiaca správa REACH 2014 ukazuje, že značný podiel skúmaných registračných dokumentácií potrebuje zlepšenie. Zároveň s tým, stále viac žiadateľov o registráciu súhlasí s hodnoteniami v dokumentácii agentúry ECHA.

Helsinki 26. februára 2015 - Výročná hodnotiaca správa sa týka vyhodnotenia činnosti agentúry a zodpovedajúcich výstupov.

V roku 2014 sa evaluačné aktivity presunuli k návrhom testovania z registračného termínu 2013. Agentúra dospela k záveru, 239 vyšetrení a 129 rozhodnutí. V 112 prípadoch ECHA schválila testy predložené registrujúcimi a v 16 prípadoch, je upravený aspoň jeden z navrhnutých testov. V jednom prípade bol návrh testovania zamietnutý.

Celkom 283 kontrol prenesených z roku 2013 alebo otvorených v roku 2014 bolo uzavretých. Z nich 111 bolo uzavretých bez ďalšej akcie a 172 prípadov viedlo k vyžiadaniu dodatočných informácií od registrujúcich. Vzhľadom k výberu dokumentácií s jasnými známkami potenciálneho nesúladu, tento podiel nie je spoľahlivým ukazovateľom celkovej kvality údajov celého registračnej databázy. Pokiaľ ide o prípady v štádiu kontroly dodržiavania v rozhodovacej fáze, 132 bolo uzavretých po kontrole návrhu riešenia a o 273 dokumentáciach ECHA rozhodovala. Väčšina žiadostí o informácie v návrhoch a konečných rozhodnutiach sa týkali posúdenia expozície a charakterizácie rizika, identity látky, prenatálnych vývojových štúdiách toxicity, štúdií subchronickej toxicity a fyzikálno-chemických vlastností.

ECHA vykonala 282 následných hodnotení, kde sledovala, či žiadatelia o registráciu poskytli všetky informácie požadované  agentúrou ECHA. V 72% prípadoch môže byť registrácia dokončená, v prípade že s rozhodnutím agentúry ECHA žiadateľ súhlasí. Miera dodržiavania podmienok vyžadovaných agentúrou vzrástla od roku 2013, kedy 64% žiadateľov poskytlo požadované informácie v danom rozsahu.

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-annual-evaluation-report-published

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification