Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov
MSC podporuje stanovisko väčšiny o zaradení HDDA na zoznam kandidátov
There are no translations available.

ECHA/NA/15/41 - Väčšina členov Výboru členských štátov (MSC) podporila návrh Švédska na identifikáciu senzibilizátora kože HDDA ako látky vzbudzujúcej veľké obavy (SVHC) a jej zaradenie do Kandidátskeho zoznamu látok.

Stanovisko MSC a menšinové postavenie tých, ktorí nesúhlasia s identifikáciou budú zaslané Európskej komisii na konečné rozhodnutie.

Helsinki, 14. decembra 2015 - Švédsko navrhovuje, aby hexamethylen diakrylát (HDDA), bol identifikovaný ako látky vzbudzujúca veľké obavy, vzhľadom k jeho kožu alergizujúcim vlastnosti. Látka má harmonizovanú klasifikáciu a označovanie ako senzibilizátor kategórie 1 podľa nariadenia CLP. To bolo prvýkrát, kedy bola látka navrhnutá na zaradenie do zoznamu látok v dôsledku senzibilovia kože.

 

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/msc-supports-by-majority-inclusion-of-hdda-to-the-candidate-list

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification