Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy
Hodnotiaci report 2015: Vyhľadávanie kľúčových medzier údajov pre látky vzbudzujúce potenciálne obavy
There are no translations available.

ECHA/PR/16/02 - ECHA objednala štúdiu o globálnych laboratórnych kapacitách na vykonanie rozšírených jednogeneračných štúdií reprodukčnej toxicity (EOGRTS)

Helsinki, 25. február 2016 - V 2015, ECHA nasledovala svoju novú stratégiu kontroly súladu, aby určili priority a vybrali látky, ktoré zvyšujú potenciálne obavy. Zamerali sa na kontrolu vysoko-tonážnych registračných dokumentácií s medzerami v údajoch o ľudskom zraví a životnom prostredí a s vysokým potenciálom expozície pracovníka, zákazníka alebo životného prostredia.

V 2015 ECHA zamerala svoje dokumentačné hodnotiace aktivity na látky, ktoré sú najdôležitejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie. Vo väčšine prípadov, údaje o jednom alebo viacerých kľúčových koncových bodoch boli chýbajúce na určenie či látka vzbudzuje obavy alebo nie. ECHA povzbudzuje registrujúcich, aby čítali a dodržiavali odporúčania vo vydávaných reportoch, aby zlepšili svoje dokumentácie.

Report podáva špecifické odporúčania pre budúcich registrujúcich pre hraničný termín 2018 , ako aj pre existujúcich registrantov, ktorí môžu potrebovať aktualizovať svoju dokumentáciu. Odporúčania pokrývajú nasledujúce témy: - testovanie na zvieratách môže byť podstúpené ako poslená možnosť - blízky vzťah k "read-across assessment framework" (RAAF) je základom pre výrobu úspešného read-across prípadu - udržiavať efektívnu komunikáciu a plánovanie naprieč procesom hodnotenia látky - presná identifikácia látky je potrebná

 

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/evaluation-report-2015-checking-for-key-data-gaps-on-substances-of-potential-concern

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification