Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Inšpektori zistili ftaláty v hračkách a azbest v použitých výrobkoch z druhej ruky
Inšpektori zistili ftaláty v hračkách a azbest v použitých výrobkoch z druhej ruky
There are no translations available.

V projekte fóra pre presadzovanie právnych predpisov agentúry ECHA, ktoré sa uskutočnilo v rámci EÚ/EHP, inšpektori zistili stovky spotrebiteľských výrobkov s nelegálnym množstvom zakázaných chemikálií.

ECHA/PR/18/04
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky, 13. februára 2018 - V správe o projekte sa uvádza relatívne vysoký počet výrobkov na európskom trhu, ktoré obsahujú chemické látky a zmesi, ktoré sú obmedzené podľa nariadenia REACH. Inšpektori v 27 európskych krajinách skontrolovali 1 009 zmesí, 4 599 výrobkov a 17 látok. Celkovo z 5 625 cielených kontrol produktov 18% nedodržalo obmedzenia.

Každá piata kontrolovaná hračka obsahovala vysoké hladiny obmedzených ftalátov.


Najčastejšími porušeniami boli: ftaláty v hračkách (20% kontrolovaných hračiek obsahovalo bis (2-etylhexyl) (DEHP), dibutylftalát (DBP) alebo benzylbutylftalát (BBP), kadmium v spájkovacích výplniach (14%) a azbestové vlákna vo výrobkoch (14%). Produkty obsahujúce azbest - napríklad katalytické ohrievače, termosky, brzdové doštičky - boli väčšinou z druhej ruky a pravdepodobne sa vyrábali skôr, ako nadobudli účinnosť obmedzenia zakazujúce predaj výrobkov obsahujúcich azbest.

Inšpektori tiež zistili vysoké koncentrácie chrómu VI v kožených výrobkoch (13% testovaných výrobkov) a kadmia v klenotníctve (12%).

Celkovo bolo zistené, že väčšina porušení sa vyskytla pri výrobkoch, ktoré nemôžu byť identifikované (39% takýchto výrobkov nedodržalo predpisy), po ktorých nasledovali výrobky dovezené z Číny (17%).

V správe sa zdôrazňuje zodpovednosť spoločností získať od svojich dodávateľov informácie o chemickom zložení svojich výrobkov. To môže zahŕňať aj proaktívne testovanie výrobkov a uzavretie dohôd medzi dodávateľmi tak, aby chemické zloženie zodpovedalo právnym predpisom o chemikáliách. Vykonávacie orgány budú pokračovať v presadzovaní obmedzení podľa nariadenia REACH analýzou ďalších výrobkov na trhu.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-find-phthalates-in-toys-and-asbestos-in-second-hand-products

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification