Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

ECHA/NR/18/14
(neautorizovaný slovenský preklad)

Ak podáte svoju žiadosť v apríli alebo máji, môže trvať až tri mesiace, kým dostanete rozhodnutie ECHA.

Helsinky 14. marca 2018
- Spoločnosti, ktoré predložia svoju registračnú dokumentáciu do konca marca, dostanú rozhodnutie o úplnosti od agentúry ECHA do 21 dní od dátumu predloženia. Pre dokumentáciu predloženú od 1. apríla môže trvať do konca augusta 2018, kým sa dostane k rozhodnutiu. Toto dlhšie obdobie na kontrolu úplnosti podaní je stanovené v nariadení REACH, aby agentúre ECHA poskytol potrebný čas na spracovanie vysokého počtu registrácií, ktoré sa očakávajú, že prídu tesne k termínu 31. mája 2018.

Pred odoslaním dokumentácie nezabudnite spustiť pomocníka pre overenie správnosti v aplikácii IUCLID tak vo vašej množine údajov, ako aj v dokumentácii, aby ste sa uistili, že máte všetky požadované informácie. Odošlite svoju dokumentáciu iba vtedy, keď pomocník pre overenie potvrdí, že nemáte žiadne chyby. Ak však asistent overenia neindikuje žiadne zlyhania, neznamená to, že vaša dokumentácia je úplná. Zamestnanci agentúry ECHA môžu manuálne skontrolovať niektoré časti vašej dokumentácie a tieto overovania úplnosti nemožno replikovať s asistentom overenia. Pozrite sa na dostupnú pomoc, aby ste sa oboznámili s týmito manuálnymi kontrolami.

Ak ste hlavným registrujúcim, majte na pamäti, že by ste mali predložiť dokumentáciu dostatočne skoro, aby spoluregistrujúcim členom poskytli čas na odoslanie dokumentácie týkajúcej sa konkrétnej spoločnosti do 31. mája 2018.

S cieľom podporiť Vás vo Vašich prípravách bude agentúra ECHA od 16. marca udržovať nástroj pre podávanie dokumentácie a komunikáciu REACH-IT 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Tento nástroj by mohol byť zatvorený v pondelok ráno od 7:00 do 10:00 hodín EET (Helsinského času) pre plánovanú údržbu. Podpora prostredníctvom asistenčnej služby agentúry ECHA je k dispozícii počas bežných pracovných hodín agentúry ECHA.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/benefit-from-a-faster-processing-of-your-reach-dossier

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification