Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Aktuálne informácie Bol spustený nový projekt presadzovania chrómu VI
Bol spustený nový projekt presadzovania chrómu VI
There are no translations available.

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov spustilo nový pilotný projekt o povolení zlúčenín chrómu VI a diskutuje o výsledkoch pilotného projektu CLP zameraného na predaj prostredníctvom internetu.

ECHA/NR/18/16
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinky 16. marca 2018 - Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov na svojom 29. stretnutí spustilo tretí pilotný projekt o udelení povolenia. Pilotný projekt, ktorý sa plánuje na rok 2019, bude zameraný na zlúčeniny chrómu VI a niekoľko ďalších látok podliehajúcich autorizácii.

Projekt kontroluje, či sú látky v rámci projektu umiestnené na trh a/alebo použité podľa platného povolenia. Upozornenie následných používateľov je tiež súčasťou kontroly. Presná časová os projektu bude stanovená do konca roka 2018.

Fórum tiež preskúmalo výsledky svojho pilotného projektu CLP, ktorý sa zameral na kontrolu predaja chemikálií prostredníctvom internetu. V projekte, do ktorého sa zapojilo 15 krajín, mal overiť, či reklamy na zmesi klasifikované ako nebezpečné alebo ako obsahujúce nebezpečné látky spomenuli nebezpečenstvá na etikete výrobku. V roku 2017 sa plošne vykonalo celkovo 1 314 inšpekcií. Výsledky ukazujú vysokú mieru nesúladu. Očakáva sa, že záverečná správa bude zverejnená na internetovej stránke agentúry ECHA v apríli 2018.

Fórum sa tiež rozhodlo predĺžiť prevádzkovú fázu pilotného projektu o látkach vo výrobkoch. Kontroly budú prebiehať až do konca roku 2018. Správa bude sprístupnená v polovici roku 2019.

Fórum navyše začalo s prípravou ďalšieho viacročného pracovného programu na roky 2019-2023.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/sk/-/new-enforcement-project-on-chromium-vi-launched

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification