Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Angebot SW Produkte
SW Produkte

 

Þ IUCLID, the International Uniform ChemicaL Information Database, is a software application system for managing data on intrinsic and hazard properties of chemical substances and reporting to the regulatory authorities

more information >>

Þ REACH IT is a software tool for supporting companies in registering substances, support the European Chemical Agency and Member States in evaluating dossiers for public help in accessing information on chemicals.

more information >>

Þ Quantitative Structure-Activity Relationships [(Q)SARs] are methods for estimating properties of a chemical from its molecular structure and have the potential to provide information on hazards of chemicals, while reducing time and the need for animal testing and saving resources.

more information >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification