Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Archiv Konferenzen
Konferenzen

Conference Contaminated sites, Bratislava 2012

Conference Contaminated sites 2012 in Bratislava was held for the fifth time (June 20-22,2012) under the auspices of the Ministry of Environment of the Slovak Republic and the Ministry of Environment of the Czech Republic.

Lectures presented you can find below:

DAY 1

DAY 2

European regulations concerning contaminated site management and status of the directive for soil protection

Dominique Darmendrail

Zdravotné riziko obyvateľov Východného Slovenska z expozície polychlórovaným bifenylom

Tomáš Trnovec, Ľubica Palkovičová

20 rokov rakúskeho Zákona o sanácii environmentálnych záťaží – skúsenosti a výhľad pre Slovensko


Bernhard Hager

Posúdenie rizík znečisťujúcich látok v pôdach a sedimentoch z pohľadu dostupnosti nových limitných hodnôt DNEL/DMEL a PNEC

Martin Murín, Miroslava Hrivnáková

Staré ekologické záťaže v ČR - vývoj 2011-2012


Richard Přibyl

Skládky odpadov zo sulfonačnej rafinácie olejov, gudróny – vzorkovanie, analýzy a možnosti spracovania

Daučík P., Hájeková E., Hudec P., Hadvinová M., Rosevák M.

Environmentálne záťaže - proces ich prieskumu a odstraňovania na Slovensku

Vlasta Jánová

Kaznějov – Stará ekologická záťaž z chemickej výroby


Jan Bartoň, Jakub Štefečka, Milan Čáslavský

Možnosti podpory plošnej inventarizácie kontaminovaných miest interpretáciou multi– a hyperspektrálneho snímkovania

Lenka Jirásková, Jana Petruchová

Sanácia environmentálnej záťaže v areáli terminálu SLOVNAFT,a.s. Hronský Beňadik

Anton Auxt, Kristián Ingár, Marianna Šuchová

Characterization of human health risks by site-specific exposure assessment and risk analysis to Austria

Markus Ausserleitner

Stabilizácia zemín in—situ jeden z cenovo efektívnych spôsobov sanácie kontaminovaných zemín

Zuzana Meszárosová, Radovan Masiar, Pavol Tupý

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia

Anna Patschová

Skúsenosti s použitím nulmocného nanoželeza pre sanácie

Lenka Lacinová a kol.

Analýza rizika


Želmíra Greifová

Pokročilé "in situ" bioremediácie: Hierarchia výberu technológií

Katarína Dercová

Národná inventarizácia kontaminovaných miest (NIKM)


Zdeněk Suchánek, Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha

Využitie in situ chemickej oxidácie pre sanáciu kontaminovaných lokalít

Pavel Mašín, Eliška Turková

Riziko, zodpovednosť a povinnosti nadobúdateľov a vlastníkov kontaminovaných pozemkov

Annamaria Tóthová

Porovnání metod chemické oxidace a chemické redukce pro degradaci izomerů HCH a DDT

Ljuba Zídková, Eliška Turková, Costel Bumbac, Cristiana Cosma

PCB absolete Pesticides and Filter dust (dioxins)


Christoph Rittersberger

Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jaromír Helma, Alena Vengrinová

Pesticide Management in the Former Soviet UnionKevin Helps

Porovnanie procesov a účinnosti sanácie podzemných vôd kontaminovaných chlorovanými ethenmi pomocou procesov BRD a NZVI v lokalite Olšany u Prostějova

Musil Vojtěch

Aktuálny stav riešenia environmentálnych záťaží SPP, a.s.


Robert Kopný

Sanácia starej ekologickej záťaže bývalého distribučného skladu PHM SLOVNAFT a.s. v Pozdišovciach

Chovanec Ján

Znalostná a experimentálna podpora sanačných technológií


Jiří Mikeš

Výber analytických metód pre stanovenie anorganických a organických zložiek v environmentálnych zložkách

Augustín Majchrák

 

Redukcia Cr6+ nanoželezom a testovanie nových typov nanoželeza

Petr Parma

 


REACH Conference 2012


REACH Conference 2012 in Bratislava was held for the sixth time (April 16-18,2012) combining lecturers and participants from different sectors of industry, authorities, experts and other stakeholders.

Lectures presented you can find below:

Day 1

Day 2

Day 3

REACH & CLP Basics

Martin Murín

Chemical Safety Assessmnet / Report - Requirements and Scope

Martin Murín

Role of Chemical Distributors and Downstream Users in REACH & CLP

Uta Jensen-Korte

REACH & CLP Implementation Status

Robert Lindenthal

Testing strategy for 2013 Deadline

David Esdaile

Task Force on REACH - Tasks, Actions and Recommendations for the Automotive Industry

Timo Unger

Activities of CCHLP based on the Chemical Law (No. 67/2010) and Respective European Legislation

Ján Čepček

REACH & CLP - Practical Experiences of the Austrian Chemical Industry

Christian Gründling

Update of REACH Activities from the Downstream User's View

Martin Drozd

REACH at a Glance - Lessons Learned

Kevin Pollard

CLP - Industry View

Uta Jensen-Korte

REACH Implementation and It's Effects in a Production Plant

Martin Murín

REACH Implementation - Chemical Industry View

Mercedes Viñas

Authorisation Process - Metal Industry View

Hugo Waeterschoot

Safety Data Sheets - Instrument for Supply-Chain Communication

Anita Hillmer

REACH Registratin 2013 Deadline

Kevin Pollard

SVHC & Authorisation - Challanges for DUs

Petra Kralova
REACH Registration - Tools

Mercedes Viñas

REACH & CLP Enforcement

Robert Lindenthal


SIEFs and Lead Registrants - What Works and what doesn't Work

Sandra Carey

REACH & CLP Enforcement

Eugen Anwander


SIEFs - Lessons Learned from 2010 Deadline

Jan Mervart

Restrictions - Metal Industry View

Hugo Waeterschoot


Global Product Strategy

Silvia Surová

REACH & Articles

Martina Kubáňováe-SDS, Exposure Scenarios and New Exposure Limits - Implications for DUs

Alena Pilváňová
Martin Murín

 

 

 


ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification