Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Betrachten Sie die REACH-Vorschriften für den Erfolg der EU?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Chemikalienrecht
Chemikalienrecht

Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006)
OJ L136,volume 50, 29 May 2007

Corrigendum to Directive 2006/121/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency (OJ L 396, 30.12.2006)
OJ L136,volume 50, 29 May 2007

The new EU regulation about Classification, Labelling and Packaging (CLP) entered into force on 20 January 2009: REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

The purpose of CLP is to ensure a high level of protection of human health and the environment as well as the free movement of substances, mixtures and certain articles.

The CLP Regulation applies the terminology, evaluation principles and criteria of the GHS (Globally Harmonised System), and includes the provisions on the classification & labelling inventory from Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation).

As with the previous legislation, the CLP Regulation is intended to be primarily a self-classification system for enterprises. It stipulates that after entry into force the deadline for

  • substance classification (according to the CLP rules) is 30 November 2010, and for
  • mixture classification (according to the CLP rules) is 31 May 2015.

Until these dates, the Dangerous Substances Directive (67/548/EEC) and the Dangerous Preparations Directive (1999/45/EC) will still be applicable; they will only be repealed on 1 June 2015.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification