Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
DE
  • Online Registrácie

OZNAM

FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Weiterlesen...
Právo na informácie
There are no translations available.

Z európskej legislatívy vyplývajú jednotlivcom aj firmám rôzne práva a povinnosti. Nariadenie REACH vymedzuje tieto:

 

spolocnostspotrebitel

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification